تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی (اسلاید پاورپوینت)شناسه محصول: 878366
موجود

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی (اسلاید پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی (اسلاید پاورپوینت)

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی  (اسلاید پاورپوینت)

تحقیقی جامع و بسیار غنی و کامل در قالب 38 اسلاید Power Point و قابل ویرایش که به بررسی تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی میپردازد.

 

 

 

 

نمونه متن :

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ (VU)، بخشی انتگرالی در فرآیند مدیریت عدم تعادل ولتاژ (VU) است که بارها نسبتی از ظرفیت جذب عدم تعادل سیستم قدرت را به خود اختصاص می دهند. گزارش کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC/TR 61000-3-13:2008 بیان دارنده ی یک روش اختصاص انتشار عدم تعادل ولتاژی می باشد که نشان دهنده این حقیقت است که VU (عدم تعادل ولتاژ) می تواند در نقطه اتصال رایج(PCC)  _مبنی بر عدم تعادل شبکه بالادست و عدم تعادل بار_ بوجود آید. اگرچه این در صورت تخصیص انتشار عدم تعادل می باشد، تکنیک های تشخیص انتشار پس از اتصال (منظور اتصال یک تاسیس خاص)، فقط در صورتی وجود دارد که بار تنها شرکت کننده ی عدم تعادل ولتاژ در نقطه ی PCC باشد. این روش تشخیص، نیازمند تفکیک سطح انتشار VU پس از اتصال، به بخش های اصلی اش می باشد. برای توسعه ی روش های مناسب بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز مربوط به پیش و پس از اتصالات باید داده شوند تا اطمینان حاصل شود که این اطلاعات به سادگی پذیرفته می شوند. این مقاله مبانی نظری اصولی را که می توان از آن برای تشخیص سهم انتشار VU (عدم تعادل ولتاژ) ایجاد شده توسط منبع بالا دست، خطوط نامتقارن، و بار برای یک سیستم قدرت شعاعی استفاده کرد، ارایه می دهد. این روش، پیکربندی های مختلفی را برای بارها، شامل موتورهای القایی، ارایه می دهد. ارزیابی های بدست آمده با بکارگیری مبانی نظری بر سیستم مورد مطالعه، با استفاده از تجزیه تحلیل های پخش بار نامتعادل در MATLAB و با استفاده از نرم افزار DIGSILENT Power Factory بدست آمده اند.

 


آشنائي با اصول و تكنيكهاي كار تيمي (اسلاید پاور پوینت)شناسه محصول: 850795
موجود

آشنائي با اصول و تكنيكهاي كار تيمي (اسلاید پاور پوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

آشنائي با اصول و تكنيكهاي كار تيمي (اسلاید پاور پوینت)

آشنائي با اصول و تكنيكهاي كار تيمي (اسلاید پاور پوینت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 106 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی آشنائي با اصول و تكنيكهاي كار تيمي میپردازد.

نمونه متن :

در فایل زیر بهترین راهکارهای جامع برای تکامل یک سازمان بلاخص یک سازمان اداری مورد بررسی قرارگرفته فایل زیر یک فایل غنی است در قالب 106 صفحه اسلاید پاورپوینت که در زیر مواردی را به طور مختصر از فایل ذکر کرده ایم

*  تغييرپذيري پتانسيل لازم سازمان براي تغيير موفقيت آميز و غير تخريبي است.

 * در عينحال كه اين واژه تنها عنصر تعريف كنندة توان مقابلة شركت با تغيير نيست، تفسيري از موقعيت سازمان و قابليتهاي آن براي در اختيار داشتن عناصري از تغيير است كه بدون نابود كردن خود، و يا بدون محدودكردن ظرفيت خود، براي عملكرد بهتر، با تغيير مواجه ميشود.

 * اگر شاخص تغييرپذيري (change-ability index = CI) از حد آستانة معيني  بيشتر باشد، در آنصورت احتمال موفقيت تلاشهاي غيرتخريبي براي تغيير بالا خواهد بود.

* تغيير به رغم خواست و تلاشهاي ما اتفاق ميافتد، و اينكه بگوييم تغيير در سازمان رخ نميدهد، چون CI در آن سازمان پايين است، بيان نادرستي است. اما مبتكر تغيير در سازمان به توان آن سازمان به تغيير غير تخريبي علاقهمند است تا بتواند "اقدام به تغيير" در داخل سازمان را طراحي كند.

 * دلايل روشني وجود دارد كه قبل از اينكه سازماني را با "اقدام به تغيير" نا بجا بيثبات كنيم، آمادگي آن سازمان به تغيير را برآورد كنيم. بدون درك اين آمادگي، تغيير ممكن است براي اصحاب تغيير و مخاطبان تغيير در داخل سازمان، كشنده باشد.

1-تصميم‌سازي

2-مشتري‌سالاري يا ارباب رجوع محوري

3-فرهنگ

4-بهترين شيوه‌هاي كار

5-تن آسايي و رضايت از خود

6-ارتباطات

7-تجربه

8-نوآوري

9-تأثيرگذاري

10-غيرقابل اجتناب بودن

11-پـاداش‌هـا

12-ضـابطـة ارتقـاء

13-مـالكيـت

14-طـراحـي سـازمـان

15-كميـت‌ها

16-رهبران

17-مأموريت و عزم

18-فوريت و جديت

19- دست‌اندركاران - مسئوليت تغيير

20-چارچوب زماني

21-يكپارچگي سيستم‌ها

22-همكنشي” Synergy

23-ساختار

در اسلايدهايي كه بهدنبال ميآيد، عناوين مختلفي را بررسي ميكنيم كه شاخص تغييرپذيري هر سازمان را محاسبه ميكند.

 *  از طيف نمرات بين "1" تا "5" استفاده ميشود كه "1" كمترين نمره و "5" بالاترين نمره است.

 *  هنگاميكه به هر عنوان نمره ميدهيد، به اين بينديشيدكه تا چه حد به مباني عنوان شده در هر صفحه معتقديد. اگر اطمينان داريد كه اصول موردنظر به طور گستردهاي در سازمان شما شايع است، نمرة ”5” بدهيد. اگر برعكس اطمينان داريد كه آن اصول اصلا" در سازمان شما شايع نيست، نمرة    ”1” بدهيد.

 *  بهتر است پس از تعيين ردهبندي سازماني خود، از يكي از همكاران يا فردي در خارج از سازمان كه با سازمان شما آشناست، بخواهيد كه مؤسسه يا سازمان شما را رتبهبندي كند، و آنگاه كل امتيازات را مقايسه كنيد


روشنایی و عملکرد انسان (اسلاید پاورپوینت )شناسه محصول: 850800
موجود

روشنایی و عملکرد انسان (اسلاید پاورپوینت )

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

روشنایی و عملکرد انسان (اسلاید پاورپوینت )

روشنایی و عملکرد انسان (اسلاید پاورپوینت )

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 48 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی روشنایی و عملکرد انسان میپردازد.

 

نمونه متن :

—خواب یکی از نیازهای فیزیولوژیکی است که بر عملکرد انسان تاثیر گذار می باشد. میزان و کیفیت نور بر کیفیت خواب در انسان تأثیر می گذارد و ساعت بیولوژیکی را تنظیم می کند. (Berson,Dunand Takao2002)

مشاركت در فعاليت هاي ارگونومي جهت پایین آمدن آسیب در محل کار (اسلاید پاورپوینت)شناسه محصول: 850958
موجود

مشاركت در فعاليت هاي ارگونومي جهت پایین آمدن آسیب در محل کار (اسلاید پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

مشاركت در فعاليت هاي ارگونومي جهت پایین آمدن آسیب در محل کار (اسلاید پاورپوینت)

مشاركت در فعاليت هاي ارگونومي جهت پایین آمدن آسیب در محل کار (اسلاید پاورپوینت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 33 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی مشاركت در فعاليت هاي ارگونومي جهت پایین آمدن آسیب در محل کار میپردازد.

 

نمونه متن :

بسياري از سازمانها با اين باور به مشاركت روي آوردند كه جامعه نبايد صرفاً به اقتصاد و بهره وري بينديشد بلكه بايد در انديشه كيفيت زندگي كاري باشد كه سازمانها  به كارگران عرضه مي كنند.

ارگونومی و ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی و سیستم های محیط کار (اسلاید پاور پوینت)شناسه محصول: 850963
موجود

ارگونومی و ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی و سیستم های محیط کار (اسلاید پاور پوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

ارگونومی و ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی و سیستم های محیط کار (اسلاید پاور پوینت)

ارگونومی و ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی و سیستم های محیط کار (اسلاید پاور پوینت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 30 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی ارگونومی و ماکرو ارگونومی و میکرو ارگونومی و سیستم های محیط کار میپردازد.

 

نمونه متن :

حل مشكلات ارگونومي در محيط هاي كار نيازمند بهبود در سطوح مختلف سازمان است. اين بهبود نه تنها در وظايف شغلي بلكه در ساختار كلي سازمان ، نحوه هدايت فعاليتهاي شغلي و تدوين خط مشي ها و دستورالعمل هاي سازماني نيز بايد صورت پذيرد .

به اين شيوه، رويكرد سيستمي در راستاي بهبود ارگونومي اطلاق مي شود و اغلب ماكرو ارگونومي ناميده مي شود.


روشنایی طبیعی و ارگونومی روشنایی طبیعی (اسلاید پاورپوینت)شناسه محصول: 850969
موجود

روشنایی طبیعی و ارگونومی روشنایی طبیعی (اسلاید پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

روشنایی طبیعی و ارگونومی روشنایی طبیعی (اسلاید پاورپوینت)

روشنایی طبیعی و ارگونومی روشنایی طبیعی (اسلاید پاورپوینت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 59 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی روشنایی طبیعی و ارگونومی روشنایی طبیعی میپردازد.

 

نمونه متن :

روشنایی طبیعی عبارتست از دریافت نور از منابعی همچون:

خورشید

نانو چیستشناسه محصول: 854363
موجود

نانو چیست

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

نانو چیست

نانو چیست

تحقیقی جامع و کامل در قالب 17 صفحه فایل word و قابل ویرایش که به بررسی فناوری نانو و نانو تکنولوژی میپردازد.

 

 

 

 

 

 

نمونه متن :

فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده‌ای را پوشش می‌دهد و ایران تاکنون در این زمینه پیشرفت‌های زیادی را کسب کرده است.

فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی - عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک - از خود نشان می‌دهند.


پینوکیو داستان زیبای پینوکیو (داستان)شناسه محصول: 854372
موجود

پینوکیو داستان زیبای پینوکیو (داستان)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پینوکیو داستان زیبای پینوکیو (داستان)

پینوکیو داستان زیبای پینوکیو (داستان)

داستانی جامع و کامل و بسیار زیبا و خاطره ای ماندگار داستانی که در قلب و ذهن همه کودکان و بزرگسالان است در قالب 26 صفحه فایل PDF و قابل چاپ که داستان زندگی یک عروسک چوبی را که با انجام دادن کارهای خوب پاداشش را از فرشته مهربانی میگیرد و تبدیل به یک پسر واقعی میشود را بیان میکند.


مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1036شناسه محصول: 855473
موجود

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1036

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1036

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1036

فرمت CDR DXF
طرح، وکتور، خطی، درب، سی ان سی، آرتکم، پاورمیل، artcam، cnc، حکاکی، چوب، دکور، دکوراتیو، پی وی سی، ضد سرقت، تزئینی، تزئینات، طراحی، دکوراسیون، اتوکد، کورل، کرل، نقوش، هندسی، زیبا، روتر


مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1035شناسه محصول: 855475
موجود

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1035

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1035

مجموعه 100 طرح خطی درب - طرح های وکتور - کد 1035

فرمت CDR DXF
طرح، وکتور، خطی، درب، سی ان سی، آرتکم، پاورمیل، artcam، cnc، حکاکی، چوب، دکور، دکوراتیو، پی وی سی، ضد سرقت، تزئینی، تزئینات، طراحی، دکوراسیون، اتوکد، کورل، کرل، نقوش، هندسی، زیبا، روتر


قرارداد بنگاهی فروش ماشین (قرارداد خام)شناسه محصول: 855685
موجود

قرارداد بنگاهی فروش ماشین (قرارداد خام)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

قرارداد بنگاهی فروش ماشین (قرارداد خام)

قرارداد بنگاهی فروش ماشین (قرارداد خام)

فایل زیر شامل نمونه قرارداد خام قرارداد بنگاهی فروش ماشین در قالب یک فایل Pdf و قابل کپی و ، ویرایش میباشد جامع و کامل شامل کلیه مفاد قانونی برای نمونه قرارداد بنگاهی فروش ماشین میباشد.

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

این فایل یک قرارداد فروش ماشین است که همان قرارداد اصلی خام بنگاه های فروش ماشین میباشد.

که هنگام چاپ شامل دو صفحه در سایز A4 و یک صفحه در سایز A3 میشود.


روشنایی های اضطراری وراهنما در ساخت و ساز ساختمانها و بیمارستانها و مراکز عمومی (اسلاید پاورپونت)شناسه محصول: 855730
موجود

روشنایی های اضطراری وراهنما در ساخت و ساز ساختمانها و بیمارستانها و مراکز عمومی (اسلاید پاورپونت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

روشنایی های اضطراری وراهنما در ساخت و ساز ساختمانها و بیمارستانها و مراکز عمومی (اسلاید پاورپونت)

روشنایی های اضطراری وراهنما در ساخت و ساز ساختمانها و بیمارستانها و مراکز عمومی (اسلاید پاورپونت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 69 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی روشنایی های اضطراری وراهنما در ساخت و ساز ساختمانها و بیمارستانها و مراکز عمومی میپردازد.

 

 

 

نمونه متن :

1مقدمه

کاربرد رویکردهاي هوش مصنوعی جهت طراحی مدل هاي پيش بيني تجربي (اسلاید پاورپوینت)شناسه محصول: 855731
موجود

کاربرد رویکردهاي هوش مصنوعی جهت طراحی مدل هاي پيش بيني تجربي (اسلاید پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

کاربرد رویکردهاي هوش مصنوعی جهت طراحی مدل هاي پيش بيني تجربي (اسلاید پاورپوینت)

کاربرد رویکردهاي هوش مصنوعی جهت طراحی مدل هاي  پيش بيني تجربي (اسلاید پاورپوینت)

فایل زیر یک اسلاید پاورپوینت جامع و کامل در قالب 32 صفحه فایل Power Point و قابل ویرایش که به بررسی کاربرد رویکردهاي هوش مصنوعی جهت طراحی مدل هاي  پيش بيني تجربي میپردازد.

نمونه متن :

نتیجه گیری اسلاید

¢با توجه به قابلیت های فوق العاده تکنیک های هوش مصنوعی  بکارگیری این تکنیک ها جهت ارائه روش ها یا مدل هایی برای  پیش بینی و ارزیابی میزان آلاینده های زیان آور که یکی از اولویت های مهم تحقیقاتی در زمینه بهداشت محسوب می شود ، می تواند بسیار مفید واثربخش باشد.

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام بانک ملتشناسه محصول: 763671
موجود

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام بانک ملت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام بانک ملت

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام بانک ملت

این مجموعه شامل نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی بانک سپه میباشد شامل هفت فایل pdf که شامل 1-کامپیوتر 2-سوالات بانک ملت 3 -هوش 4-معارف 5-ریاضی 6-زبان ادبیات 7-زبان انگلیسی میباشد


مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام تامین اجتماعیشناسه محصول: 763676
موجود

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام تامین اجتماعی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام تامین اجتماعی

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام تامین اجتماعی

مجموعه نمونه سوالات آزمون تامین اجتماعی این مجموعه شامل نمونه سوالات:

1-کامپیوتر 2-زبان 3-سیاسی اجتماعی 4-ادبیات 5-آشنایی با صندوق و تامین اجتماعی 6- سوالات مصاحبه تامین اجتماعی میباشد.


مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام آموزش و پرورششناسه محصول: 763697
موجود

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام آموزش و پرورش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام آموزش و پرورش

مجموعه نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدام آموزش و پرورش

این مجموعه شامل کاملترین و جامع ترین و بهترین مجموعه سوال امتحان استخدامی  آموزش و پرورش در سال های 1385 الا 1390 تا 1395 میباشد شامل 101 فایل مجموعه سوال هزاران سوال تخصصی و عمومی و حتی سوالات مصاحبه های بعد از قبولی آزمون میباشد .


مضاربه در فرهنگ اصلاحات و فقه اسلامیشناسه محصول: 763699
موجود

مضاربه در فرهنگ اصلاحات و فقه اسلامی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

مضاربه در فرهنگ اصلاحات و فقه اسلامی

مضاربه در فرهنگ اصلاحات و فقه اسلامی

تحقیقی کامل و کاملا جامع در مورد مضاربه در فرهنگ اصلاحات و فقه اسلامی که شامل 61 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش میباشد.


دانلود پروژه افترافکت قالب تیزر تبلیغاتی Media Promoشناسه محصول: 747538
موجود

دانلود پروژه افترافکت قالب تیزر تبلیغاتی Media Promo

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پروژه افترافکت قالب تیزر تبلیغاتی Media Promo

دانلود پروژه افترافکت قالب تیزر تبلیغاتی Media Promo

دانلود پروژه افترافکت قالب تیزر تبلیغاتی Media Promo

حجم فایل پس از خارج سازی از حالت فشرده: 5.78 مگابایت

سازگار با افترافکت CS5 و بالاتر

بدون نیاز به پلاگین اضافه

کیفیت تصویر: 1920 × 1080

قابلیت تعویض تصاویر و نوشته ها

سفارشی سازی بسیار آسان

راهنمای آموزشی:دارد

تصاویر پیش نمایش: ندارد


کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودروشناسه محصول: 736373
موجود

کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

تحقیقی جامع و کامل در قالب 29 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو میباشد


نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت نفتشناسه محصول: 536214
موجود

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت نفت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت نفت

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت نفت

این کتاب شامل یک فایل PDF است که 136 صفحه میباشد و شامل هزاران سوال تشریحی پاسخ نامه ای جهت مصاحبه های استخدامی شرکت نفت است جمع آوری شده توسط خود مسئول سایت میباشد منبع فایل سایت college.sellfile.ir میباشد


logo-samandehi